Over KJP zorg

Over KJP Zorg

KJP Zorg is een kleinschalige GGZ-instelling die Specialistisch GGZ (S-GGZ) en behandeling binnen de Basis GGZ (GB-GGZ) biedt aan kinderen, jeugdigen, ouders en verzorger en volwassenen (18+). Vanuit onze praktijken leveren we al ruim 15 jaar hoogwaardige zorg.

KJP Jeugd is onderdeel van KJP zorg, is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van complexe problematiek van kinderen en gezinnen.

Als psychotherapiepraktijk biedt KJP Plus regionaal zorg aan voor jongeren in de overgang vanaf 18 jaar en aan volwassenen. Zorgen houden niet op met 18 jaar; KJP Plus biedt continuïteit van zorg in complexe gezinsomstandigheden voor adolescenten zelf maar ook voor volwassenen.

Uitsluitingscriteria, wat we niet kunnen:

Onze praktijk beschikt niet over 24 uurs bereikbaarheid. In geval van crisissituaties buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de huisartsenpost in uw regio. Zij kunnen beoordelen of er spoedeisende psychiatrische hulp wenselijk is en zullen daarvoor indien nodig gebruik maken van de regionale acute psychiatrische hulpdiensten.

Bij problematiek zoals hieronder beschreven, zullen we moeten verwijzen naar collega instellingen

  • acute suïcidaliteit of crisisgevoeligheid, waarvoor ambulante setting niet toereikend geacht wordt
  • LVB-problematiek (IQ<50)
  • directe onveiligheid in de leefsituatie van het kind/systeem
  • verslavingsproblematiek (die op de voorgrond staat)
  • eetstoornis (waarbij medische zorg/controle vereist is)
  • ernstige psychotische problematiek
  • ernstig delictgedrag

Heb je een vraag?

Stuur ons gerust een bericht met jouw vraag.