Missie en visie

Missie

Wij begeleiden en behandelen onze cliënten op maat, naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van eenieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar (persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen) en met respect voor de medemens. Wij bouwen verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Wij willen een kleinschalige maatschappelijk gedreven onderneming zijn, die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de mensen die wij begeleiden.

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven te versmelten. Altijd in het belang van de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit alles gebeurt als dat nodig is in nauw overleg met andere professionals.

Visie

Wij richten ons op zorg, waarin de menselijke maat en laagdrempeligheid voorop staan.

De begeleiding en behandeling is gericht op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Wanneer zorg nodig is die niet aan een cliënt gegeven kan worden, zullen wij ons inzetten om de cliënt te begeleiden naar passende zorg. Onze cliënten kunnen rekenen op een individuele en persoonlijke aanpak.

De financiering van zorg in Nederland staat onder druk. Door de begeleiding/behandeling van een cliënt door onze praktijk, voorkomt de financier (de gemeente, een provincie of een zorgverzekeraar) een vorm van duurdere zorg. Praktijken die preventief gerichte zorg leveren in Nederland zijn de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Dit is in onze ogen ook een must om continuïteit van zorg te bieden en de gewenste resultaten te boeken in de ontwikkeling van de cliënt en de maatschappij. Wij nemen, als dat nodig is, deel aan het multidisciplinair team rondom de cliënt om zo met minder kosten voor de overheid zeer passende zorg leveren.

Wij hebben de ambities om bij te dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en mensen de juiste zorg te bieden. Wij willen de professionele samenwerkingspartner zijn die door financiers met overtuiging gecontracteerd kan worden.

Zorgaanbod Het zorgaanbod binnen KJP Zorg behelst een breed pallet aan behandelmogelijkheden:

 • Onderzoek en advies inzake kinder- en jeugdpsychiatrische diagnose en behandeladvies.
 • Individuele psychotherapie; kortdurend klachtgericht, inzichtgevend explorerend, steunend structurerend
 • individuele kindertherapie met parallel hieraan ouderbegeleiding
 • Gezins- of systeemtherapie
 • Speltherapie
 • Psychomotore therapie (PMT)
 • Farmacotherapie
 • Multidisciplinair behandelaanbod voor thuiszitters
 • IMH (Infant Mental Health) ontwikkelingsbevordering van het (zeer)jonge kind 0-3 jaar
 • Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Speerpunten

De komende jaren willen wij het volgende aan hoogwaardige kwaliteit bieden:

 • Een veilige intermenselijke relatie.
 • Het stimuleren van gezond gedrag met ruimte om elkaar aan te spreken.
 • Steeds uitgaan van mogelijkheden.
 • Ruimte voor de cliënt als uniek individu.
 • Begeleiding op maat en naar behoefte.
 • Wederzijds respect.

Kernwaarden

Deze kernwaarden vormen onze identiteit:

integer, professioneel, zorgzaam, cliëntgericht, ondernemend en maatschappelijk verantwoord, nieuwsgierig, creatief, innovatief, samen, verbindend, betrokken, dichtbij, grensverleggend, duurzaam en sociaal.

De missie en visie is ook vastgelegd in het kwaliteitsstatuut GGZ (zie bestand: kwaliteitsstatuut KJP)