Geschillen en klachten

Geschillen en klachten

Hoewel KJP Zorg de tevredenheid van patiënten (en eventueel familie) hoog in het vaandel heeft staan, kan het toch gebeuren dat iemand niet tevreden is. Wanneer er opmerkingen of klachten over de behandeling bestaan, is het belangrijk dat dit direct en open wordt besproken met de betrokkene(n). Mogelijk biedt dit een oplossing of kan een eventueel misverstand worden rechtgezet. Als dit geen oplossing brengt, kan er door middel van een e-mail naar info@kjpzorg.nl contact worden opgenomen voor bemiddeling. Het is mogelijk dat ook door bemiddeling geen oplossing wordt gevonden. Eventueel overblijvende klachten kunnen worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie: Klachtenportaalzorg (www.klachtenportaalzorg.nl)